Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Aurion is an Action-RPG about the quest burried in each of us: what is the purpose of mankind? Find the answers in fast paced realtime combat, while exploring a 2D hand-drawn world.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (92) - 90% trên 92 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Dear Villagers trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Aurion: Legacy of the Kori-Odan

 

Đánh giá

“A masterpiece that everyone should experience”
9.5/10 – Geek Under Grace

“A "must have" for every RPG gamer”
9/10 – https://www.tryagame.fr/aurion-l-heritage-des-kori-odan-test/

“Quite unexpected twists, to an epic final which is eaten with relish”
8.5/10 – 3rd Strike review

Về trò chơi này

STORY : A Game for those seeking the purpose of mankind


Who am I ? What is my place in this world ?
There comes a time when everyone asks himself these questions. On Aurioma, an energy called Aurion reacts only to those who seek answers, connecting them to their ancestors.

In the city of Zama, the king and queen,Enzo and Erine Kori-Odan, are crowned on their wedding day. But this happy day will be the beginning of their struggles, their trials and their journey to find the true meaning of the Kori-Odan Heritage(legacy).

GAMEPLAY


 • 2D hand-drawn graphics
 • Real time fast paced battle on the ground and in the air
 • Powerful duels with immersive fighting dialogues
 • Fight as the king, and summon your queen in battles
 • Unlock 21 Aurionics states with 66 skills (some available on the ground and the air)
 • A story without cliche : No good versus evil, no prophety, no chosen one, etc

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 8.1 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Core Duo 1. 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB, DirectX 10 Support, ATI Radeon HD 2000 Series / Nvidia GeForce 8800 Series
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 8.1 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Quad Core 1.3 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB, Directx 10 support, Ati Radeon HD5000 Series / Nvidia GeForce 600 Series
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Dear Villagers

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...