Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Tile Rider trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
4 Thg06, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Tile Rider trên Steam để có thể chơi.

Mua Tile Rider - Soundtrack

 

Về nội dung này

Tile Rider - Soundtrack: Includes all of the game's music in high quality MP3 format.

1. Tile Rider
2. Loneliness
3. Endless Days
4. Something (part I)
5. Through the Window
6. Dance With Me
7. Come On
8. Alone in the City
9. Eyes of the City
10. Something (part II)
11. Rock It
12. So...
13. Main Menu
14. Garbage Collector
15. Into the Clouds

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows XP, Visa, 7 or 8
    Tối thiểu:
    • HĐH: Ubuntu
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.