You awaken to find your memories gone. To learn the truth behind your amnesia, you’ll choose from five romantic paths, each its own world. With 20+ endings, can you write the lasting love story you deserve, or will your love and life come to an end?
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (14) - 64% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,869) - 92% trên 2,869 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg08, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Đánh giá của thẩm định viên

Khuyến nghị
Bởi ♥♥Anime♥♥ 26 Tháng 3, 2017

“An Otome game. You are the heroine, you lose your memories and need to learn the truth behind your amnesia. 20+ different endings and you're dense. Even as a male, I loved playing this.”

Xem qua toàn bộ franchise Official Idea Factory Intl. trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Amnesia

 

Về trò chơi này

In this visual novel, you'll play as the Heroine whose life depends on hiding your recent loss of memory while you navigate complex relationships with five men. Choose your romantic path from the start to piece together that which was forgotten. Will you write the lasting love story you deserve, or will your love – and life – come to an end?
Key Features
1. Select one of five guys as your love interest, each with multiple branching story paths. Each choice creates a distinct world where characters assume different roles, allowing for 20+ endings!
2. Parameters affect your relationship with your future love. Keep track of your relationship here and make sure you’re not headed to a bad ending!
3. Play mini-games like Rock, Paper, Scissors and Air Hockey against other characters.
4. Unlock voiced images in the Gallery. Touching certain areas of the image will play dialogue of feelings that couldn’t be previously expressed.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows Vista
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo (1.20Ghz or more)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 960×540; onboard sufficient
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct Sound supported environment (should work on any legal windows device)
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows Vista, 7, 8/8.1, 10
  • Bộ xử lý: Core i3 or greater
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1920×1080; onboard sufficient
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct Sound supported environment (should work on any legal windows device)
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Official Idea Factory Intl.

Thẩm định viên nói gì

82 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...