Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Lead your people. Survive the wilderness. Fight for honor. Reclaim your eternal reward. A brand new strategy game from the developers of Cultures and The Settlers II.
Đánh giá chung:
Trái chiều (567) - 60% trên 567 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Valhalla Hills

Gói chứa trò chơi này

Mua Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition

Includes Valhalla Hills, Valhalla Hills soundtrack, digital art book, wallpaper, development video, five special ingame items and a Season pass that will unlock 2 additional DLC’s.

 

Đánh giá

“As simulation games go few can match Valhalla Hills […]. It combines all the best parts of other simulation games into one great package.”
4/5 – Nerd Age

“I was right at home when playing Valhalla Hills. It carries the spirit of strategy simulations like Settlers and Cultures really well.”
Gamestar

“Valhalla Hills is a fun game that any fan of The Settlers or any similar game would enjoy.”
8/10 – Tenton Hammer

Về trò chơi này


You spent your whole life in service to the gods of Asgard. You died an honorable death. You earned your place in the halls of Valhalla.
But when you knocked on its gates to receive your final reward, none answered. Odin has turned his back on your people. He underestimates the Viking spirit. He underestimates you.

Force their hand as you lead your people past the dangers waiting on Valhalla Hills and fight to prove your honor, your strength, your worthiness. Look after your Vikings, gathering food, chopping wood, and mastering the complex economics of wilderness survival.
Reach the portal at the top of each mountain, and shout your battle cry loud enough for the gods to hear.

If they will not give your people the reward you all deserve, then by your axe, you will take it from them.


  • Be prepared for randomly generated levels with various challenges
  • Look after your Vikings' needs
  • Improve constantly, use your knowledge and achievements for the next map
  • Earn your place in Valhalla, for your Vikings and yourself

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7/8 32-bit
    • Bộ xử lý: Dual-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8800 GT or Radeon HD2900 series card or better (DirectX10 card or better)
    • DirectX: Phiên bản 9.0c
    • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
    • Card âm thanh: Onboard
    Khuyến nghị:
    • HĐH: Windows 7/8 32-bit or higher
    • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
    • Bộ nhớ: 8 GB RAM
    • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or better (DirectX10 card or better)
    • DirectX: Phiên bản 9.0c
    • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
    • Card âm thanh: Onboard
    Tối thiểu:
    • HĐH: Mac OS X 10.9.2
    • Bộ xử lý: Dual-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8800 GT or Radeon HD2900 series card or better (DirectX10 card or better)
    • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
    • Card âm thanh: any
    Tối thiểu:
    • HĐH: Ubuntu 15.04 (64 bit only)
    • Bộ xử lý: Dual-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8800 GT or Radeon HD2900 series card or better (DirectX10 card or better)
    • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
    • Card âm thanh: Sound Card with Latest Drivers

Thẩm định viên nói gì

38 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...