Fight and drink for the glory of Odin in Bierzerkers, a multiplayer melee arena combat game. While quick to pick up and get in some killing, the game has a great deal of depth, both individually and as a team.
Đánh giá chung:
Trái chiều (144) - 69% trên 144 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bierzerkers

 

Đánh giá

“With intense online team-based action, a solo Survival experience, not to mention different classes and environments, Bierzerkers paints a pretty picture.”
Softpedia

“It’s constructed well, it looks nice and it kept me laughing while I shot arrows into a Sven-horde”
8/10 – Powerup Gaming

“Bierzerkers is definitely an action packed, fun filled game that has something to keep everyone happy.”
Gaming Conviction

Về trò chơi này

You are dead. What happens next? Drinking and fighting, of course! As a reward for your brave deeds in Midgard (or, in the case of the Drunkard, his extreme alcohol tolerance), the gods have let you ascend to Brewhalla, where you get to do your favorite things for eternity: boozing and brawling. Have a brew, grab a weapon, and crush, kill, destroy, DRINK!

Set in a vivid, stylised, Norse afterlife, Bierzerkers is a multiplayer melee arena combat for all comers. While quick to pick up and get in some killing, the game has a great deal of depth, both individually and as a team.

Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentations of their sheep!

Key Features • Team-based, 5v5 online melee combat
 • Fast, arcade-style gameplay
 • Quick matches
 • 5 character classes with unique abilities (and more to come!)
 • Easy to pick up, but hundreds of different class, ability, and environmental interactions make mastery elusive
 • Gorgeous mythical environments full of color and majesty
 • Join Early Access to shape the development and future of the game

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core 64-bit CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX11 Compatible GPU with 1 GB Video RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...