Take control of Zeb in this puzzle/platformer. He is a small energy based life form from space, known as a Plazma Being. While journeying through space to his home, Zeb was surprised to find that he was being kidnapped by aliens. They took him back to their planet and unceremoniously threw him into captivity.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (301) - 74% trên 301 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg02, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Plazma Being

Mua God Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: DETOUR, Battle Ranch, Plazma Being, House of Caravan, Flight of the Paladin, God Game : The Odyssey

-68%
-82%
$20.94
$3.84
 

Đánh giá

“what stands out here is that it’s smart. For a first time project, it’s impressively smart. And almost immediately very tricky”
Rock, Paper, Shotgun

“There is something so lovable about Zeb, not because you know his backstory, because you don’t, not because of his charming words, because he doesn’t speak but because this game invokes the same sense of childish accomplishment and joy that came with a bygone era of games.”
Ordinary Gamer

“Plazma Being lives up to its core as a Puzzle-Platformer title; as a challenging puzzle game.”
GamersFTW

Về trò chơi này

Take control of Zeb in this puzzle/platformer. He is a small energy based life form from space, known as a Plazma Being. While journeying through space to his home, Zeb was surprised to find that he was being kidnapped by aliens. They took him back to their planet and unceremoniously threw him into captivity. During this time a series of earthquakes shook the planet and wreaked havoc upon the alien civilization, but gave Zeb a chance to escape.

Follow Zeb as he travels across the planet's surface in search of a space ship which will give him the means to get back to his beloved cold vacuum of space, as he confronts strange creatures and robots and as he uses his unique energy powers to overcome obstacles.

The game features 10 puzzle/platforming filled levels spread out between 3 different environments.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/7/8
  • Bộ xử lý: 1.8GHZ dual-core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: openGL graphics support/version 1.3 or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...