SEGA’s collection of Mega Drive & Genesis Classics comes to a new generation, now updated with even more features: online multiplayer, achievements, mirror mode, rewind, save states, VR and more! Over 50 classic games in one great package. Get into the classics!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (46) - 82% trên 46 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (7,007) - 86% trên 7,007 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg06, 2010
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

 

Về trò chơi này

SEGA’s collection of Mega Drive & Genesis Classics comes to a new generation, now updated with even more features!

Over 50 titles across all genres from all-time classics like Streets of Rage 2 to deep RPGs like the Phantasy Star series; arcade action, shooters, beat ’em ups, puzzlers, old favourites and hidden gems.

New features bring modern convenience to the classics. Save your game at any time, rewind those slip-ups, or customise your controls. Earn bragging rights with online multiplayer and achievements.

The largest collection of retro classics in one great package!

New Features


 • Two-player online multiplayer
 • Leaderboards
 • Challenge Modes – short challenges give old favourites a new twist
 • Additional graphics filters & border options
 • ROMs from other regions for games with significant differences
 • Fast-forward and rewind
 • Sprite limit disable
 • Mirror mode – reverse the screen for a fresh challenge
 • VR – immerse yourself in the retro-themed bedroom and play on a virtual CRTV or go big with full screen

Note: VR features require a VR headset.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows® XP or higher
  • Đồ họa: 32MB or greater graphics card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Hỗ trợ VR: SteamVR or Oculus PC. Keyboard or gamepad required
  • Ghi chú thêm: System specs for classic launcher.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 10 or higher
  • Bộ xử lý: Intel i3-2100 or AMD Phenom II X4 940 or equivalent dual core CPU
  • Đồ họa: NVidia GeForce GTX 280 or ATI Radeon HD 6630 or equivalent DirectX® 9c or higher 1GB VRam
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS Sierra Version 10.12.6
  • Bộ xử lý: 2.6GHz Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris 1536
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.10 or higher
  • Bộ xử lý: Intel i3-2100 or AMD Phenom II X4 940 or equivalent dual core CPU
  • Đồ họa: NVidia GeForce GTX 280 or ATI Radeon HD 6630 or equivalent DirectX® 9c or higher 1GB VRam

Thẩm định viên nói gì

179 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...