Runestone Keeper is a roguelike dungeon crawler that blends classic RPG elements and turn based strategy. Heroes, monsters, equipment, events, magic and skills, traps and devices, shrines and altars, Goddesses and merchants. Choose your weapon and begin an epic adventure!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (599) - 84% trên 599 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Runestone Keeper

Mua Runestone Keeper and Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Runestone Keeper, Runestone Keeper - Soundtrack

-10%
$11.68
 

Về trò chơi này

Runestone Keeper is a challenging roguelike to roguelite dungeon crawler that blends classic role playing elements and turn-based combat strategy.

Dive into the dungeon roguelite-ness and begin your very own epic adventure! Grab your rucksack, sharpen those dusty swords, step into the dark chamber and fight for glory!

[Features]

 • Randomly Generated Dungeon Elements – Almost everything is generated differently each time to ensure a unique experience!

 • Prefix and Suffix Based Equipment – Loots come with random yet rare prefixes and suffixes. Combat, collect and combine for a killer suit!

 • Diverse Monster Mixes - Tread lightly, or be ganged upon by monsters with complementary abilities that might drive you crazy.

 • Items, Traps, Devices and Events - Opportunities for a favorable turn even at the most desperate moment. Choose wisely and use the unwelcoming surroundings to your advantage!

 • Heroes and Goddesses – Create your hero’s attributes build! Sacrifice to receive your mighty God’s blessing (and later betray him to check out his fury)!

 • Modes and Leaderboards - Multiple modes to choose from and a global ranking system to check yourself among all the dungeon adventurers.

 • A Challenging Experience - Prepare to have a tragic (not to mention permanent) death ;)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
  • Bộ xử lý: Pentium 4 3.0GHz or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon 2400 / NVIDIA 8600M / Intel HD Graphics 3000 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS X 10.8 or higher
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo 2.0 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon 2400 / NVIDIA 8600M / Intel HD Graphics 3000 or higher
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Not recommended for Intel GMA Graphics or Mac Minis or early-generation MacBooks

Thẩm định viên nói gì

29 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...