In Issue 2, Kyle's transformation into the Purple Patriot is progressing unabated, and he's discovering a lot of new prejudices he never had before. Surrounded by temptations, he's forced to decide whether a campaign of justice can really be founded on some pretty nefarious practices.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
29 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Supreme League of Patriots Issue 2: Patriot Frames

Gói chứa trò chơi này

Mua Supreme League of Patriots Season Pass

Includes all 3 episodes of Supreme League of Patriots.

 

Đánh giá

“Kyle and Mel have a synergy that works so well within the game and their dialogue together is top notch.”
4/5 – IndieGameReviewer

“Supreme League of Patriots is a fun little mini-series full of great characters, music and humor.”
3.5/5 – Operation Rainfall

“Supreme League of Patriots is well designed, screamingly funny, and worth the price of admission.”
Just Press Start

Về trò chơi này

Don your cape and mask and join the Supreme League of Patriots in this hilarious and irreverent superhero comedy adventure!

In Issue 2, Kyle's transformation into the Purple Patriot is progressing unabated, and he's discovering a lot of new prejudices he never had before. While Mel fears for the sanity of his friend, The Purple Patriot sets about creating his own superhero team. He soon discovers that a wall of bureaucracy stands between him and his dreams of becoming an official Manhattan superhero. Surrounded by temptations, he's forced to decide whether a campaign of justice can really be founded on some pretty nefarious practices.

Features:

 • Classic point and click gameplay with a hilarious modern sense of humor
 • Two playable characters of Kyle Keever aka The Purple Patriot and his sarcastic sidekick Mel
 • Battle the dastardly red tape of the New York bureaucracy!
 • Discover, befriend and declare your enemies from the city’s zany and colorful cast of superheroes and archenemies
 • Fantastic original soundtrack composed by Jake "Virt" Kaufman

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7 or 8
  • Bộ xử lý: 2 GHz (Single Core)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 5000 or better with 256MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7 or 8
  • Bộ xử lý: 2 GHz (Dual Core)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD or Nvidia with 512MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Bộ xử lý: Intel 2 GHz (Dual Core)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: AMD or Nvidia with 256MB VRAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Bộ xử lý: Intel 2 GHz (Dual Core)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD or Nvidia with 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu
  • Bộ xử lý: 2 GHz (Dual Core)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 5000 or better with 256MB VRAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS
  • Bộ xử lý: 2 GHz (Dual Core)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD or Nvidia with 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...