Navigate the mysterious Quantum Nebula and dismantle it's gravity machine piece by piece before it destroys The Galaxy.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (23) - 73% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg08, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want people to be able to play ORBITOR now, and we want them to be able to play it within the Steam environment while using the features that Steam provides.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Once we feel that ORBITOR has sufficient content it will leave Early Access.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In Early Access our focus will be on content and polish.

The current build is playable and fun and has a few levels for players to mess around in and get a feel for the direction of the game. We're intending to add additional levels regularly which will introduce gameplay mechanics that we've been working on but haven't shown as yet. While we're doing that we'll try to address any technical issues players may have and act on feedback we receive.

But most of all we just want to work on ORBITOR until it transforms into an awesome game.

We have some plans. But it all comes down to the response from the community. So the plans could change a little ;)”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“We are still adding levels and features, tweaking settings, improving performance and squashing bugs.

ORBITOR is working and fully playable (hopefully fun), has a functioning level select menu and level progression with a few levels to play around in. Approximate game time is around 40 minutes for 1 play through.

It can be graphics intensive and may not perform well on older GPU's and CPU's. We're still optimising and working to make it run as best we can. It hasn't been tested on a wide range of systems but we're using Unity which scales well.

Controls: Keyboard and Xbox controllers are supported. Controller is recommended

We've done our best to minimise bugs and technical issues.

The tutorials are simple but seem effective. We would like to expand and improve them based on feedback and player experience.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price should stay about the same when ORBITOR leaves Early Access, but it's possible we may have to re-assess the value of the game based on it's quality comparable to similar products at the time of full release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We'll be keeping an eye on the forums and social media to see what you guys have to say about ORBITOR and collecting data from playthroughs, which will tell us how you’re playing the game.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ORBITOR

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

ORBITOR is a fast paced sci-fi adventure wrapped up in beautiful visuals, addictive gameplay and an inspiring soundtrack.

Easy to learn, hard to master, the game is accessible to new players but deep enough to allow skill development and advanced gameplay tactics.The open levels allow players to tackle the game any way they like and the game’s fast pace and constantly moving and rearranging orbital systems give the level great replay ability.

The game takes place in space themed environments ranging from nebulas to complex orbital systems. Within the orbital systems (or levels) players must use the orbital controls to lock onto objects, orbit them to gather speed, destroy them and collect the energy life forms they release.

ORBITOR is fast, fun and unique.

Key Features

 • Unique momentum based orbiting controls and custom physics
 • Super fast level to level progression and menu to level transitions for uninterrupted gameplay
 • Open and freely explorable environments and level selection
 • Constantly moving level objects and elements

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.3 GHz Intel Quad Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX460/ATI Radeon HD 5850 (512MB minimum)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 or AMD FX6120
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti or Radeon HD 6970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...