Based on the 2008 computer animated film from Pixar Animation Studios, the video game version of WALL-E involves playing as the lonely robot as he navigates a trash-tainted world and begins an unlikely trek across the cosmos.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (98) - 90% trên 98 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg12, 2008
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua WALL E

 

Về trò chơi này

WALL-E follows the story of a small, sentient robot whose sole purpose is to clean up Earth's voluminous garbage. In the year 2700, mankind has left behind millions of tiny trash collectors to make the planet habitable again. Yet only WALL-E remains functional, dutifully performing his task while collecting an odd assortment of souvenirs. His uneventful life takes on new meaning when he encounters a sleek, shiny robot named EVE, sent by humans to monitor the clean-up progress.

Based on the 2008 computer animated film from Pixar Animation Studios, the video game version of WALL-E involves playing as the lonely robot as he navigates a trash-tainted world and begins an unlikely trek across the cosmos. Gameplay consists of using WALL-E's distinct abilities to create ""cubes"" used to build platforms or to create distractions. In addition to solving puzzles throughout the solo adventure, up to four players can compete in mini-games ranging from timed races through space to competitive battles.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista
  • Bộ xử lý: Intel Pentium IV 1.5GHz Processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 64MB Nvidia GeForce FX/ATI Radeon 9500 Video Card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 16-Bit Sound Blaster Compatible Sound Card

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...