«ROOMS: The Toymaker's Mansion» is a unique puzzle game inspired by sliding puzzles and platformer games. In a twisted mansion made of rooms that slide like sliding puzzle, player should find a way to the exit by moving rooms and using what's inside them.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (89) - 88% trên 89 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Đánh giá của thẩm định viên

Khuyến nghị
Bởi VR Goldgrabbers 23 Tháng 7, 2018

“Very interesting puzzle platformer, with an unusual interesting gameplay. The game is very addictive.”

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Hỗ trợ VR

Mua ROOMS: The Toymaker's Mansion

Gói chứa trò chơi này

Mua ROOMS: The Toymaker's Mansion Deluxe

Deluxe Edition, includes Soundtrack.

 

Về trò chơi này

«ROOMS: The Toymaker's Mansion» is a unique puzzle game inspired by sliding puzzle and platformer games. In a twisted mansion made of rooms that slide like puzzle pieces, player should find a way to the exit by moving rooms and using what's inside them. As the player explores the mansion, various gadgets are introduced and make the puzzles more tricky and challenging.

Set in a fairy tale-like world full of magical objects and spooky stories, player takes a role of an innocent little girl, Anne, who was accidentally trapped in the mansion. As the story unfolds itself, player goes through the dark legend of the twisted mansion.

The game has 144 levels which are divided into 4 themes (mansions). Each mansion has basement levels where Anne can use her special abilities like using a cellphone to teleport, placing a bomb, and moving all rooms at once.

«ROOMS: The Toymaker's Mansion» is a long awaited, official and fully realized sequel to Rooms: The Main Building, critically acclaimed and an award winning IGF finalist game released globally on Nintendo DS, Wii, and Steam. Rooms: The Main Building has sold over 400k units since its release in 2010.

 • Unique puzzle mechanic proven in its predecessor
 • 144 puzzle levels=96 main storyline levels + 48 special ability levels
 • 4 beautifully crafted mansion themes and music
 • Complete storyline with two endings
 • Full controller support
 • Multi-language support

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 1.83 GHZ or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6 or later
  • Bộ xử lý: 1.83 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 275 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: ubuntu 14.10
  • Bộ xử lý: 1.83 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 275 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...