Based off the 2003 feature film, Disney•Pixar's Finding Nemo, play as Marlin and Nemo in two separate major story lines!
Đánh giá chung:
Trái chiều (51) - 68% trên 51 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg05, 2003
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Finding Nemo

 

Về trò chơi này

Disney/Pixar's Finding Nemo features two main storylines. As in the 2003 animated feature film, the clown fish Nemo is headed for his first day at school when he's captured near Australia's Great Barrier Reef by a scuba diver and winds up in an aquarium in a dentist's office. In the first storyline, players take the role of Nemo's father, Marlin, who with the assistance of a forgetful Regal Blue Tang fish named Dory, must solve puzzles and master arcade-style mini-games in their search for his missing son. The second storyline involves Nemo's attempts to become friends with the other inhabitants of the aquarium in order to join the Tank Gang and help pull off their secret escape plan. Players can switch between the two storylines at anytime during the adventure until the two are united.

Throughout the adventure, players are introduced to characters from the film who help Marlin and Nemo accomplish tasks. During Marlin's story, players must escape from Bruce the Shark, recover the diver's mask from a sunken submarine, avoid an anglerfish, hop across a maze of jellyfish, and hitch a ride on the current to Sydney Harbor. Meanwhile, mini-games and puzzles in Nemo's segment include using pebbles to jam the aquarium's filter, catching bubbles before they reach the top of the tank, maneuvering through a maze of Tiki heads, helping Jacques get his key chain unstuck, and escaping from a crab-infested sewer pipe. Once father and son are reunited, they must save Dory and other fish from a fisherman's net.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 98/ME/XP/2000
  • Bộ xử lý: Pentium II 266MHz
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: 8MB 800x600 at 16-bit color DirectX compatible Video Card
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Card âm thanh: 16-Bit
  • Ghi chú thêm: Input Devices: Windows Compatible Keyboard & Mouse

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...