Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Jump and fly your way through danger in this rhythm-based action platformer!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (8,168) - 91% trên 8,168 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (244,611) - 93% trên 244,611 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Geometry Dash

 

Đánh giá

“Frustratingly wonderful”
Kotaku

“Geometry Dash is a fast-paced platformer that will leave you screaming in frustration, but you’ll keep coming back for more.”
AppAdvice

“Geometry Dash isn't your typical rhythm-based game, it actually requires skill on top of good timing.”
DroidGamers

Về trò chơi này

Jump and fly your way through danger in this rhythm-based action platformer!

Prepare for a near impossible challenge in the world of Geometry Dash. Push your skills to the limit as you jump, fly and flip your way through dangerous passages and spiky obstacles.

Game Features


 • Rhythm-based Action Platforming!
 • Lots of levels with unique soundtracks!
 • Build and share your own levels using the level editor!
 • Thousands of high quality user generated levels!
 • Unlock new icons and colors to customize your character!
 • Fly rockets, flip gravity and much more!
 • Use practice mode to sharpen your skills!
 • Lots of achievements and rewards!
 • Challenge yourself with the near impossible!
 • Steam users get two exclusive unlockable icons!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2.0+ GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 support
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7
  • Bộ xử lý: 2.0+ GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 support
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

735 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...