Winnie the Pooh The Video Game is based on the movie of the same name. Following the same story as the movie, Winnie the Pooh is an interactive story book focused on delivering action-driven storytelling and incorporating educational content for children.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (105) - 88% trên 105 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg04, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Disney Winnie the Pooh

 

Về trò chơi này

Winnie the Pooh The Video Game is based on the movie of the same name. Following the same story as the movie, Winnie the Pooh is an interactive story book focused on delivering action-driven storytelling and incorporating educational content for children.

The game is split up into chapters, each offering a new piece of the story, allowing players to interact with the backgrounds via a variety of kid friendly ‘no failure’ mini games. Once chapters are completed, Honey Pots are awarded which can be used to unlock content within the print center. In the print center, parents can print out activity sheets for the children to color in and complete.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® 7 Home Premium
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Intel Pentium 4, 2400+ AMD or equivalent processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128MB DirectX 9.0c compatible graphic card supporting Shaders 2.0 (NVidia GeForce FX 5600, ATI Radeon 9600)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Ghi chú thêm: Supported peripheral: Keyboard & Mouse
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 7 Home Premium
  • Bộ xử lý: 3.0 GHz Intel Pentium 4, 3500+ AMD or equivalent processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB DirectX 9.0c compatible graphic card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 16-bit DirectX 9.0c-compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

45 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...