This is your island, your adventure! Do whatever you like! It's the ultimate Sandbox sim! Farm, catch bugs, talk to villagers, build your own tropical dream island! If you like Animal Crossing or Harvest Moon, you will love this game!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (340) - 77% trên 340 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Castaway Paradise

 

Về trò chơi này

Your adventure starts when you get stranded on a tropical island. This is your island, your adventure! Do whatever you like! It's the ultimate Sandbox sim! Do you like Animal Crossing or Harvest Moon? Castaway Paradise is the game for you!

Full controller support added in version 3.0!

FUN ACTIVITIES

You can spend your days doing fun activities such as catching bugs and fishing. Try to make a bigger catch than your friends and make your collections complete!

GROW PLANTS

Farm your own home-grown fresh crops! Rake the ground, plant the seeds and give them some water. You can also decorate your island with beautiful plants and flowers or grow fruit trees.

CREATE YOUR OWN OUTFIT

Endlessly combine outfits, hats, dresses, shoes and other clothing to reflect your personality, or create a funny outfit just for the laughs!

DECORATE YOUR ISLAND

After the devastating storm, the island needs some renovation! You can place items from a lot of different theme packs and make the island your idea of paradise!

HELP THE VILLAGERS OUT

Befriend the quirky villagers and help them by engaging on quests for them. They will reward you with great gifts! You can also just chat with them to get to know them better.

HOLIDAYS AND EVENTS

Throughout the year, special events and holidays will occur like Christmas and Halloween. Around the winter holidays for example, the island will be covered in snow, and you can help the villagers by decorating all the houses and the rest of the island.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 512 mhz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow Leopard 10.6.8
  • Bộ xử lý: 512 mhz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...