Schrödinger’s Cat is a fun, frantic, wacky and colourful puzzle-laden platform game. Following an emergency, the Particle Zoo is overrun with hungry leptons, sticky-fingered gluons and massive bosons. Schrödinger’s Cat must sort out this chaos!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (56) - 73% trên 56 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg9, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Schrödinger's Cat and the Raiders of the Lost Quark

 

Đánh giá

“the funniest voice work since Psychonauts”
4/5 – Hardcore Gamer

“Unique puzzle mechanics, lovely character design and good voice acting”
7/10 – hookedgamers

“The game is rife with humour and the perfect casting means that the terrific lines never fall flat!”
Sticktwiddlers

Về trò chơi này

Schrödinger’s Cat is a fun, frantic, wacky and colourful puzzle-laden platform game, set in a unique and quirky quantum physics world.

There’s chaos at the Particle Zoo! What used to be a cheery theme-park environment is now overrun with hungry leptons, sticky-fingered gluons and massive, stubborn bosons. The Zoo is put on lockdown, and the emergency services are called in to sort everything out. Those emergency services? Schrödinger’s Cat, of course!

Combine and create useful bits of temporary matter - copters, drills, bubbles and grenades - to combat and subdue all the subatomic critters running amok, and help Schrödinger’s Cat work out how they all got out of their cages in the first place.

Featuring:

 • 
7 frustrating environments

 • 9 overly chatty and annoying characters
 • 
11 Particle-Based Baddies
 • 
14 Quark Combos
 • Nonsensical task-based gameplay
 • A satisfying climax that only clever people will be able to enjoy properly!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 8600GT - ATI Radeon HD4650 - Intel HD3000
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.8 Mountain Lion
  • Bộ xử lý: 2.13 GHz Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 9400M 256MB
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Major Linux Distributions from 2010
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 8600GT - ATI Radeon HD4650 - Intel HD3000
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

27 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...