It's Pep's birthday and Putt-Putt® wants to surprise him with his first birthday party ever!
Đánh giá chung:
Trái chiều (28) - 53% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2003
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Putt-Putt: Pep's Birthday Surprise

Gói chứa trò chơi này

Mua Putt-Putt Complete Pack

Contains the following Putt-Putt Games:
Putt-Putt Joins the Parade (1992)
Putt-Putt Goes to the Moon (1993)
Putt-Putt and Fatty Bear's Activity Pack (1994)
Putt-Putt and Pep's Balloon-o-Rama (1996)
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick (1996)
Putt-Putt Travels Through Time (1997)
Putt-Putt Enters the Race (1998)
Putt-Putt Joins the Circus (2000)
Putt-Putt: Pep's Birthday Surprise (2003)

Mua Humongous Entertainment Complete Pack

The Humongous Entertainment Complete Pack gives you instant access to all 35 games from the following bundles.
Putt-Putt Complete Pack
Pajama Sam Complete Pack
Freddi Fish Complete Pack
Spy Fox Complete Pack
Junior Field Trip Complete Pack
Big Thinkers! 1st Grade
Big Thinkers Kindergarten
Fatty Bear's Birthday Surprise

 

Đánh giá

“Putt-Putt®: Pep's Birthday Surprise is vibrant and colourful with a collection of equally colourful characters to meet on the journey. It's a worthy challenge for pre-schoolers and a particularly good game choice for a young first time adventure game player.”
90 – Quandary

“As long as children make use of the keyboard controls to bypass lengthy sequences, this latest Putt-Putt game is an enjoyable lesson in problem-solving, without ever feeling like a lesson!”
86 – Review Corner

“Fans of Putt-Putt® will enjoy his latest adventure, and parents will enjoy watching their children succeed at helping Putt-Putt put on a great party.”
80 – KidZone

Humongous Tees Now Available!

Official Humongous Entertainment T-shirts featuring Pajama Sam, Spy Fox, Freddi Fish, and Putt-Putt are now available on Amazon.

Về trò chơi này

Happy Birthday, Pep!

It's Pep's birthday and Putt-Putt® wants to surprise him with his first birthday party ever! Join Putt-Putt® as he travels through Cartown, helping various residents, reaping rewards, and gathering supplies for the party. With new friends to meet and new problems to solve, kids will love helping Putt-Putt® get everything ready in time for the big surprise--a birthday cake, presents, decorations, and friends!

 • Cartoon-style learning adventures where kids choose where the characters go.
 • Over 20 fun locations to explore.
 • The adventure changes each time the game is played.
 • Kids have so much fun they don't even realize they are learning.
 • Putt-Putt's® friendly and polite nature reinforces good social skills and manners.
 • Encourages critical thinking, creative problem solving, and teamwork.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  • Ghi chú thêm: This game may have problems functioning on Windows 8.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Procesor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  • Ghi chú thêm: This game may have problems functioning on Windows 8.

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...