Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Rise of Nations is back! Play the updated classic with full Steamworks integration and enhanced features!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (125) - 100% trên 125 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (8,105) - 93% trên 8,105 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg06, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Rise of Nations: Extended Edition

Mua Rise of Nations: Extended Edition 4-Pack

Get one copy for yourself and gift the other three to friends.

 

Về trò chơi này

Rise of Nations


Rise of Nations is a real-time strategy game that spans all history.
Start with a single city in the Ancient Age; gather resources; build an infrastructure; research technologies; construct Wonders of the World such as the Pyramids and the Eiffel Tower; and expand your military might across the world, conquering hostile nations with bombers, battleships, and tanks—all over your lunch hour!

In Rise of Nations there are:
 • 18 Nations—each with special abilities and unique military units.
 • Over a hundred military units operating on the ground, sea, and air— from Hoplites to Frigates to Helicopters.
 • Over two dozen buildings with upgrades and technologies that will take your nation from a small City to an Information Age society.
 • 14 Wonders of the World—the Terra Cotta Army, the Taj Mahal, the Eiffel Tower. Each gives your nation special bonuses.
 • More than a dozen map types, ranging from the Amazon Rainforest to the Himalayas to the Nile Delta.
 • Conquer the World campaign—a linked series of dozens of scenarios.

The Extended Edition includes:

 • Rise of Nations
 • Rise of Nations: Thrones and Patriots

New in the Extended Edition:

 • Improved Visuals
  • Improved water
  • Improved textures
  • Full-screen anti-aliasing
 • Full Steamworks Integration
  • Multiplayer with ranked matches (ELO)
  • Achievements
  • Trading Cards
  • Cloud saves

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8.1+
  • Bộ xử lý: 1.6
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Direct X 10+ Capable GPU
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct X Compatible Sound Card
  • Ghi chú thêm: GPU at least (Integrated HD 3000, 8600GT, etc)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8.1+
  • Bộ xử lý: 2.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Direct X 11+
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: GeForce 9800GTX, Radeon 4850+

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...