Dive in to help Freddi Fish and Luther navigate a labyrinth of underwater caves and collect the scattered kelp seeds!
Đánh giá chung:
Tích cực (28) - 89% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg11, 1996
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Freddi Fish and Luther's Maze Madness

Gói chứa trò chơi này

Mua Freddi Fish Complete Pack

Contains the following Freddi Fish games:
Freddi Fish 1: The Case of the Missing Kelp Seeds (1994)
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse (1996)
Freddi Fish and Luther's Maze Madness (1996)
Freddi Fish and Luther's Water Worries (1996)
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (1998)
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (1999)
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove (2001)

Mua Humongous Entertainment Complete Pack

The Humongous Entertainment Complete Pack gives you instant access to all 35 games from the following bundles.
Putt-Putt Complete Pack
Pajama Sam Complete Pack
Freddi Fish Complete Pack
Spy Fox Complete Pack
Junior Field Trip Complete Pack
Big Thinkers! 1st Grade
Big Thinkers Kindergarten
Fatty Bear's Birthday Surprise

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

4 Tháng 4

New Windows update

The ScummVM engine has been updated from 1.7.0 to 2.0.0, which should fix Windows 10 full-screen and other compatibility issues.

Also, Cloud Save Support has been added. Take your saves anywhere and play on any machine. Windows, MacOS or GNU/Linux!

Please let us know if you were experiencing problems with the game in the past, if they have been resolved in this build.

Our support e-mail: support@humongous.com
0 bình luận Đọc thêm

Humongous Tees Now Available!

Official Humongous Entertainment T-shirts featuring Pajama Sam, Spy Fox, Freddi Fish, and Putt-Putt are now available on Amazon.

Về trò chơi này

Dive in to help Freddi Fish and Luther navigate a labyrinth of underwater caves and collect the scattered kelp seeds!

Over 50 maze-crazed caverns to explore. Junior Arcade games are jam-packed with fast-and-furious gameplay that satisfies kids' hunger for action and surprises! Starring lovable characters and the high-quality, hand-drawn animation that families have come to expect from Humongous Entertainment, this series will provide hours of action and fun for your children.

Product Features:

 • Challenging, arcade-style games for kids ages 3 to 8 (and children of all ages)
 • Action with all the quality you would expect from Humongous Entertainment
 • Save your game after each level and track the scores of up to 75 players
 • The easy-to-use Custom Level Builder allows kids to make their own a-maze-ing levels

This product uses ScummVM across Windows, Mac and Linux which is released under the GNU GPL v2.
For more information, please visit - https://www.scummvm.org
The GNU GPL can be viewed here - https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8.1 / 10
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Leopard 10.7
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card or onboard graphics compatible with OpenGL
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% CoreAudio compatible card or onboard sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Leopard 10.7 or newer
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card or onboard graphics compatible with OpenGL
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% CoreAudio compatible card or onboard sound
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% OpenGL accelerated card or onboard graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any ALSA supported card on onboard audio
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% OpenGL accelerated card or onboard graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any ALSA supported card on onboard audio

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...