A ground-based RTS prequel to the classic Homeworld games. Assemble your fleet and lead them to victory on the shifting sands of Kharak in this compelling strategy game for PC from Blackbird Interactive.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (57) - 85% trên 57 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,662) - 81% trên 4,662 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem toàn bộ sản phẩm Homeworld Franchise trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Homeworld: Deserts of Kharak

Mua Homeworld: Deserts of Kharak Deluxe Edition BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Homeworld: Deserts of Kharak, Deserts of Kharak Expedition Guide, Soban Fleet Pack, Khaaneph Fleet Pack, Homeworld: Deserts of Kharak - Soundtrack

-11%
$69.37

Mua Homeworld Remastered Collection and Deserts of Kharak Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Homeworld: Deserts of Kharak, Homeworld Remastered Collection

-25%
$63.73
 

Về trò chơi này

HOMEWORLD: DESERTS OF KHARAK

A ground-based RTS prequel to the classic Homeworld games. Assemble your fleet and lead them to victory on the shifting sands of Kharak in this compelling strategy game. Crafted by Blackbird Interactive, a studio founded by veterans of Homeworld and Company of Heroes, Homeworld: Deserts of Kharak takes players to the deserts of Kharak where danger lurks over every dune.

EXPERIENCE AN ORIGIN STORY
In Deserts of Kharak’s campaign, an anomaly is discovered deep in the southern desert. An expedition is sent, but the story is not that simple. Discover the story of Rachel S'jet as she leads her people on a quest to find their destiny in an exciting campaign.

HEAVY DUTY HARDWARE
Take control of fleets of land and air vehicles – from nimble light attack vehicles to massive heavyweight cruisers – built to conquer the desert.

MASSIVE ENVIRONMENTS
Fight your way across massive dune seas, deep craters, and hostile canyons in sprawling maps – all in unprecedented fidelity and scale.

TACTICAL COMBAT
Position your fleet to take advantage of the high ground or create ambushes across dune lines in terrestrial combat. Attack your enemies’ resource operations, or assault their military head-on.

STRATEGIC DECISIONS
Meaningful choices in resource management, fleet composition, and technology research directly impact your chances of survival.

ONLINE MULTIPLAYER
Compete online solo or with friends in a variety of game modes, including ranked play, to rise through the ranks and become the most powerful Fleet Captain on Kharak.


Before you can find your Homeworld, you must first unlock the secrets of the desert.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) / AMD A10 5800k (3.8 GHz)
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 440 (1024 MB) / Radeon HD 4890 (1024 MB)
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-950 (3.0 GHz) / AMD FX-4300 (3.8 GHz)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 770 (2048 MB) / Radeon HD 7770 (1024 MB)
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.10.5 (Yosemite)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-3470S
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 640M
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX 10.11 (El Capitan)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4570
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 755M
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Homeworld Franchise

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...