Economic booms, stock market crashes, oil crises, upswings, triumphs... Now you can become the greatest power in industry!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (385) - 80% trên 385 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg08, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Industry Giant 2

Gói chứa trò chơi này

Mua The Giants Game Pack

Bao gồm 3 vật phẩm: Hotel Giant 2, Industry Giant 2, Transport Giant

 

Về trò chơi này

In Industry Giant II like its predecessor you start from humble beginnings to industry billionaire in this simulation, you will guide a company’s development, right from its beginnings to – with any luck – an industrial giant. You control every aspect of an expanding business – building factories, developing products, paying wages, pricing in retail outlets, even operating the transport network.

Economic booms, stock market crashes, oil crises, upswings, triumphs... Now you can become the greatest power in industry! Begin in the year 1900 with little money but large ambitions and through skillful decision-making you can build up an enormous business empire. Make critical decisions which products you should manufacture, where to gather the best raw materials, where to sell them and how to effectively transport them there.

It's your choice whether you start out as a small-time fruit-growing framer with a little orchard and retire as the owner of the biggest foodstuff empire around, or end up owning a multinational conglomerate with a vast portfolio of products.

Features

 • Over 150 real products from the 20th century
 • 50 different vehicles
 • 20 endless maps
 • Detailled graphics and environment
 • Historical happenings like the magazineboom or prohibition
 • Intelligent city growth – from small village to a huge town
 • Motivating luxury feature
 • Campaign mode with 20 missions for beginners and pros
 • Pro-Mode with all important dates and statistics

 • Full HD Resolution
 • Steam Achievements
 • Steam Cloud Save

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 or comparable
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB Graphics Card
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...