The Elision Effect is a short surreal puzzle game. The last person finds themselves in an empty office. The place seems off, like it shouldn’t exist. Not knowing what made everyone abandon these liminal spaces, they look for an exit.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Q2 2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Q2 2024

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

The last person finds themselves in an empty office. Not knowing what made everyone abandon these liminal spaces, they look for an exit.

The Elision Effect is a short surreal puzzle game.


You might be the last person in this building. Empty offices and locked doors. You try to keep moving.

The place seems off, like it shouldn’t exist. It smells of old coffee stains, the fluorescent lights buzz, and corporate jazz plays on crappy speakers.

You long for fresh air.
An exit must be near.Game Duration: 30-45 minutes
Made for the Indiepocalypse Zine
With custom music by AkAveryM

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 160 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 160 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: DirectX 11 or DirectX 12 compatible graphics card
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any reasonable new Linux distro from CentOS 7.x and up
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 960 GTX or higher with latest NVIDIA binary drivers
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.