The Elision Effect is a short surreal puzzle game. The last person finds themselves in an empty office. The place seems off, like it shouldn’t exist. Not knowing what made everyone abandon these liminal spaces, they look for an exit.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (65) - 98% trên 65 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Elision Effect

 

Về trò chơi này

The last person finds themselves in an empty office. Not knowing what made everyone abandon these liminal spaces, they look for an exit.

The Elision Effect is a short surreal puzzle game.


You might be the last person in this building. Empty offices and locked doors. You try to keep moving.

The place seems off, like it shouldn’t exist. It smells of old coffee stains, the fluorescent lights buzz, and corporate jazz plays on crappy speakers.

You long for fresh air.
An exit must be near.

Gameplay

There's no overarching puzzle mechanic. You will have to figure out how to progress. Each room has a different mechanic.

Style

The game uses an oldschool low-resolution, low-poly graphical style. It is inspired by the liminal space trend, as well as classic games utilizing the empty office setting. The game may be eerie at times, but there are no jump-scares or other horror elements, besides a dark atmosphere.

Photosensitivity Warning

A very small percentage of people may experience seizures from certain visual stimuli in video games, even without a history of epilepsy. If you experience symptoms like lightheadedness, or twitching, stop playing and consult a doctor. To reduce risk, play in a well-lit room and avoid playing when drowsy.

Game Profile

Game Duration: 30 minutes (1-2 hours completionist).
Made for the Indiepocalypse Zine.
With custom music by AkAveryM.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: DirectX 11 or DirectX 12 compatible graphics card
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any reasonable new Linux distro from CentOS 7.x and up
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: kernel 3.x or newer
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 960 GTX or higher with latest NVIDIA binary drivers
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...