Escape Goat 2 is a puzzle platformer game where you use machinery, the environment, and a friendly mouse to progress through a dungeon.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (163) - 95% trên 163 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg03, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Escape Goat 2

Mua Escape Goat

 

Đánh giá

“Escape Goat 2 made me feel brilliant.”
8.0 – Polygon

“You will be a happier person for playing this game.”
8.0 – Hooked Gamers

“It's far more beautiful and elegant than a game based on a pun has any right to be.”
8.0 – Joystiq

Về trò chơi này

"The game’s flow from challenge to discovery is a masterwork for the genre ..." - Ars Technica

Escape Goat 2 is a puzzle platformer game where you use machinery, the environment, and a friendly mouse to progress through a dungeon.

Overview: None have overcome the Stronghold of Toragos... will you be the first goat to do so? Escape Goat 2 is the follow-up to the critically-acclaimed 2011 indie game, featuring more than double the content: larger rooms, HD graphics, dynamic lighting, and a host of devilish new traps.

Pick your path through the massive Stronghold, divided into ten unique zones. Worry not, brave Goat, for you have a friend on this mission: Your immortal mouse familiar can crawl to otherwise unreachable areas, to hit switches and distract enemies. Use your wits, reason, reflexes and courage to overcome each room, and save your friends from an eternal slumber...

 • Over 100 rooms of puzzles, traps, and sheeply lore
 • With destructible and movable walls, the rooms take on many forms as you manipulate hidden machinery to reach the exit
 • Fully hand-drawn, hi-def art and animation, brought to life with a custom lighting engine
 • Epic 90's Redbook Audio soundtrack, featuring guest track by Disasterpeace (composer, FEZ)

Listen to the soundtrack!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP Service Pack 2
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT/S 4xx, Intel 4000 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Uses XNA HiDef; DX9
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce 600 series or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow Leopard 10.6.8
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mavericks 10.9.2
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3+ support
  Tối thiểu:
  • HĐH: glibc 2.15+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: S3TC support is NOT required.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: glibc 2.15+, 32/64-bit, S3TC texture support
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.3+ support
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

81 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...