ข่าวสาร
Maia is a colony building game set in the not-so-distant future. Your colonists make planetfall on a hostile world and you must ensure their survival and their safety, constructing their off-world habitat from almost nothing and sheltering them from a dangerous, often deadly environment.
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (670) - 45% จาก 670 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
3 ธ.ค. 2013
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

เหตุใดจึงเป็นช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Hi! Thanks for checking out our early access release of Maia. Alpha access gives us the unique opportunity to work with the community and craft the game together. Maia is a game with unprecedented complexity, and developing features directly with our players allows us to refine these intricate game systems to create a world that really feels alive.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“We want to keep development hurtling forwards at a steady rate and plan to release update builds once a month as the game progresses. Smaller updates go out on the development branch almost daily.

Version 1.0 is planned for early 2018.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“We plan for the full version of the game will have a complete single player campaign as well as the current sandbox mode. The campaign will last between 10-18 hours, depending on the player, but we expect the sandbox mode and additional single player maps (and of course mods) to give the player potentially endless replayability.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The game is still very deep in development, so many things might be broken. Sometimes in a rather amusing manner, sometimes... less so. The current sandbox build 0.64 has all the core features of the game and all the simulation running. Future updates will bring more content and detail to the game, as well as more interactions and GUI changes.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“We have priced the game at a reasonable price to avoid people impulse buying the game in it's early state. Once the campaign is in, and the community feels that we have hit the right level of quality, we will be raising the price to reflect it.”

คุณกำลังวางแผนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาของคุณอย่างไร?

“We try to read every forum post and email sent to us and work hard to consider and incorporate peoples feedback into the game.

You can follow updates and give us feedback on the game via Twitter on @Maia and on forums.maiagame.com.

On https://dev.maiagame.com you can view changes going into the game in real time as we develop it.

IRC users can join us on #maiagame on Quakenet. If you want to talk directly to me, the developer, I am @Simoroth on Twitter!”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (34)

17 พฤษภาคม

Maia 0.67: The Polisher

Maia 0.67 is here! This huge update is all about polish. Check out this quick video of me showing off the major changes:

https://youtu.be/rb7sM-HgOaA

Polished.. floors.

Fine dust in a humid underground base quickly turns to sticky, sticky dirt. Colonists will inevitably traipse it all around the base, making everyone intensely miserable at the state of it all.

Thankfully there is now a floor cleaning robot ready to remove dirt and polish scuffs off the floor! Just build it and watch it methodically work its way around the base. Or maybe take it for a spin in first person?[Seedyness Intensifies]

The propagator adds a new level of depth and interaction to your hydroponics room. The systems grow seedlings in a carefully controlled environment to maximise yield from the colony’s seed stocks from earth.IMProvements

The IMP robot can now pick up items (and creatures) in first person, manipulate them and carry them about. This new level of interaction gives you more control over the little things in life (such as chickens).

The repair bot has also been upgraded with new first person user interface systems to help identify items requiring repair.


What are they plotting?

The colony’s wall screens are now able to show useful base data graphed. See real time feeds of room temperature and atmosphere, grid status, storage amounts of rations, materials and minerals and even receive advanced notice of shockwaves and earthquakes using the accurately generated seismograph.Inbox Zeros

Colonist emails are now more detailed and varied and will focus on core issues in the base. They also include profile pictures for the colonists sending them to help you identify the sender and grow closer to them before they inevitably die in a fire.Mist opportunities

Exterior rendering has been improved substantially with new detail in snow and ground water. A new volumetric effect outside will render fog, dust and smoke with realistic movement depth and shadows.It must be f/8

The user interface has had a lot of tweaks and improvements. The game camera is now smoothed and can also zoom into rooms and will adjust its height automatically when moving around the base.

Placing rooms is now easier with new icons for each room type. Many of the UI modes are more responsive or have been tweaked for clarity. More text has shadowing, and mouse over info tips have been clarified and shortened to make them easier to skim. 
Other notable changes:

 • AI player added. Type "aiPlayer" in the console to activate a basic self-playing base AI that can construct rooms, items and manage basic functions.
 • Tutorial reworked for new items and to give the player more time to digest information.
 • Cassiopeia mission lengthened, made easier.
 • Colonist stockpiling needs tweaked.
 • Other misc colonist AI needs balancing.
 • Colonists will no longer interrupt social interactions between others.
 • Colonists are less (intentionally) suicidal.
 • Breakdown rates for many items tweaked.
 • IMPs are less grumpy and won't smash everything now.
 • Ground overlay info no longer comes up if emails are open.
 • Game meta-progress now saved.
 • Finished mission names now shown in blue.
 • Fix for flywheel sound when locked.
 • Click interactions added for more objects.
 • Building geothermal power equipment underground no longer requires airlock proximity.
 • Tape drive infotip added.
 • Tape drive power use increased, disks spin down during blackout.
 • Atmosphere generator, smelter and nanoprinter infotips update slower.
 • Megacephalagia creature attacks on wind turbines are now more dramatic with extra animation and pfx.
 • Vox Nocturnis creature territorial need increased.
 • Game will now push new players to try a tutorial.
 • Wait added to dogs and robots when clicked on to give player more time to give a move order.
 • Dogs place a higher priority on patrol orders given by a player.
 • Chicken breath amount slightly randomised.
 • Colonist diseases added to save files.
 • Shader generation info now goes into log.
 • Shader fix for MSAA not showing lines in IMP first person vision.
 • Fix for IMP vision masking out text due to sky mask.
 • Removal of log terminal on Windows builds.
 • Text renderer bugs fixed.
 • First person mode labels now have shadows for easier reading.
 • Width fix for border for colonist names on selection panel.
 • Numerous shader optimisations.
 • Fix for potential crash caused by colonist memories.
 • More code modernisation to C++14 standards.

If you want to see more changes to the game as they go live. Get on the Development branch on Steam. You can also watch as I update the repository on the development site.

0.68 is already in the works and will again be focused on improving the AI, more management and feedback from the games systems, rounding off some of the sharper edges.

Please let me know if you find any big bugs or issues. If you appreciate the effort going into the game, don't forget to leave a Steam review!
15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

About This Game


Maia is a strange and hostile alien world, toxic to humans, yet lush with new life. Your mission is to colonise this poison eden, survive it's dangers and establish humanity's first foothold in the stars. Created by independent developer Simon Roth, Maia is a space colony simulation game about surviving and thriving on another world.

Build your Base


Burrow into Maia's mineral rich crust to build and manage a complex base that fulfills your colonist's needs. They'll need somewhere to sleep, somewhere to build and a steady supply of food, water and energy.

An Enormous Procedurally-Generated World


Twelve light years from earth, the planet Maia circles Tau Ceti. Its atmosphere is toxic, its surface is ravaged by solar flares, super storms, and meteor blasts and its unstable crust is constantly shifted by catastrophic earthquakes. Nevertheless, it is theoretically habitable. Explore Maia through a series of vast procedurally generated and fully simulated mission areas, each one several kilometres in size.

Challenge Yourself


In addition to the sandbox mode players can take on four specific missions, with more to come in updates. Deal with an influx of refugees from a stricken space station in Cassiopeia, survive the perpetual night of arctic winter in The Twilight Zone, study Maia's local ecosystem in SN1572 and begin to terraform the planet in the shadow of an active volcano in Stratospheric Sulphates.

Research and Learn from the Planet to Survive


Maia is a hard science fiction game based on real or extrapolated technology. Some of the colonist's tools have been brought with them, but others must be fabricated from what they can find. Once your base is up and running colonists can begin to study the native environment researching new ways to use the flora and fauna of Maia to their advantage.

Dangerous Atmosphere


Maia's atmosphere is toxic to humans, so to keep safe you'll need carefully manage the atmosphere around your base with well placed airlocks, atmosphere generators, heaters and air vents. Air flow and heat circulation are realistically simulated, emulating the deadly challenge of surviving on an alien world.

Advanced Colonists AI


In Maia you don't have direct control of your colonists, they operate on their own initiative, fulfilling their wants and needs. You'll need to take care of both their bodies and minds if you want any of them to survive. They are deeply simulated from their mental states, metabolisms, diseases, down to the sweat evaporating from their skin. They can learn new skills, form bonds and relationships, suggest changes to your base and even write poetry and music.

An Army of Robots


Colonising an alien world isn't something humanity can do alone, instead they've created robotic helpers to do the jobs they don't want to. The I.M.P. robot digs through Maia's crust and collects useful minerals, while the Utility Repair Robot takes care of all that routine maintenance humans can't be bothered with.

First Person Mode


Experience Maia through the eyes of your pet robots. Assume direct control and explore your base in first person, directly interacting with it by performing your robotic tasks. Become part of the world you've built.

Genetically Engineered Super Chickens


To survive, your colonists will need to create and manage new sources of food. Build hydroponics, raise livestock and eventually capture and domesticate the alien fauna. Unfortunately most of it tastes terrible.

Custom Engine


Maia runs on a custom game engine written exclusively for the game. This allows the game to use very little processing power to run its deep simulation across the many cores of modern CPUS.

Immersive Soundtrack

Maia's ambient soundtrack was recorded from real antique synthesisers onto tape giving it a rich and authentic science fiction feeling.

The Inspiration

Maia was inspired by games such as Dungeon Keeper, Theme Hospital and The Sims. It mixes strategy, management and construction with dark gallows humour about the many dangers of an alien world. Maia also draws from the retro future style of 1970s sci-fi.

To Come

 • A full story driven campaign, several hours long.
 • More rooms, and new base management systems.
 • Multiple bases.
 • Somewhat sassy computers.

Get Involved


One of the great things about early access is being able to have players follow along with the game’s creation. This immediate feedback is extremely valuable to the games development. You can see our updates and give us feedback on the game via Twitter or our Development Blog. If you need some help with getting started in the game, you can check out our guides, head over to the official wiki or sign up to the forum.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-3250 or AMD 6350
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Nvidia 260 or ATI 5770 - or equivilent with 1GB VRAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: Intel i5-3570K or AMD FX 8350
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: Nvidia GTX 470 or ATI 5870 - or equivilent with 2GB VRAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mavericks
  • หน่วยประมวลผล: Intel i5
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Radeon HD 6750M
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mavericks
  • หน่วยประมวลผล: Intel i5
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: NVidia 650M
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: 64 bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-3250 or AMD 6350
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Nvidia 260 or ATI 5770 - or equivilent with 1GB VRAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: OpenGL 3.2 support is required.
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: 64 bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel i5-3570K or AMD FX 8350
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Nvidia GTX 470 or ATI 5870 - or equivilent with 2GB VRAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: OpenGL 3.2 support is required.

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 15 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...