Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Pyroworks is a free-to-play online multiplayer game containing fireworks from real-life companies from all over the globe. You can choose to make your own show, cause destruction and chaos or simulate new years. Don't miss out on playing with your friends - the most fun part.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (140) - 92% trên 140 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg09, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Pyroworks

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Pyroworks is a free to play, mainly multiplayer game about fireworks.

Realistic effects

In Pyroworks, we have spent a lot of time creating the most realistic effects possible to provide a better overall experience for our base of players, immersing them in the beauty of the world of fireworks.

Real life fireworks

Pyroworks contains several fireworks from real life companies from all over the world:
 • Funke Fireworks (Iskra Line, Argento, Alba)
 • Lesli
 • Zena Vuurwerk
 • Weco Fireworks
 • Nico Europe
 • JGW Berckholtz
 • Zink Fireworks
 • Aba Pyrotechnik (Startrade)
  ... and many more!

Modding support

We have included modding support to enhance the gameplay of our game. You can install and create new fireworks, maps and saves! Along with our modding documentation, adding your own mods won't be too hard.

Express your creativity

In Pyroworks we have included a COBRA™ 18M firing system to create the shows of your dreams. You can load and save the entire world to show off your shows to other players, or share your saves with others to download!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 5600X
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...