Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Blockland is a non-linear sandbox game with no set goals, giving players the freedom to design and construct elaborate structures. Styled as a tiny minifigure, players build inside of the virtual world using bricks reminiscent of toy blocks.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (24) - 83% trên 24 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (3,306) - 69% trên 3,306 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2007
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Blockland

Mua Blockland 4-Pack

Includes 3 extra copies for your friends.

 

Về trò chơi này

Blockland is a non-linear sandbox game with no set goals, giving players the freedom to design and construct elaborate structures. Styled as a tiny minifigure, players build inside of the virtual world using bricks reminiscent of toy blocks. These structures can be built in either a single-player or multiplayer (either online or through a local area network) setting.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL compatible graphics chip
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...