Sáivu: Spill basert på samisk kultur. Utforsk 8 årstider med unike utfordringer. Vinn gaver til offersteinen. Hjelpespill: Joikememory, eventyr, overnaturlige. Bygg lavvo, joik dyr, lag medisin, bekjemp overnaturlige, jakt, fang rein, lag duodji, fisk på isen. Avslutningsspørsmål om læring.
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jun 10, 2023
Developer:
Publisher:

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

English language not supported

This product does not have support for your local language. Please review the supported language list below before purchasing

Buy Sáivu

 

About This Game

SPILLE JA OAHPA SÁMI KULTUVRRA!

Sáivu lea spilla mas sámi kultuvra lea vuođđun. Spilla doalvu du sámi gávcci
jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa,
de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte
jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš spillet daid iešguđetlágan veahkkespillaid álggos, - ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit
luohtemuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldait máidnasiid ja oahppat mot
balddonasaid galggat časkit.

Spille 8 sámi jahkeáigodagaid čađa:
1. Cegget ja stellet lávu
2. Juoigat elliid
3. Veahkehit noaiddi ráhkadit dálkasiid
4. Doarrut balddonasaid vuostá
5. Bivdit
6. Njorostallat
7. Oahppat duddjot – duddjot juoidá duoljis, čoarvvis dahje láiggiin
8. Oaggut jieŋa alde

Spilla loahpas leat gažaldagat visot fáttáid birra maid leat oahppan olles spillas.

SPILL OG LÆR OM SAMISK KULTUR!

Sáivu er et spill basert på samisk kultur. Spillet følger de 8 samiske årstidene, med en
utfordring for hver årstid. Klarer du utfordringen får du en gave som du kan ofre til
offersteinen når du vil gå videre til neste årstid.
For en del av utfordringene vil du ha nytte av å spille forskjellige hjelpespill først, - for
eksempel kan du prøve joikememory for å lære de ulike joikene, eller du kan høre på
eventyr om hva som skal til for å bekjempe de overnaturlige.
Spill deg gjennom de 8 samiske årstidene:
1. Bygge og innrede lavvo
2. Joike til deg forskjellige dyr
3. Hjelpe sjamanen å lage medisin.
4. Slåss mot de overnaturlige
5. Gå på jakt
6. Fang rein med lasso
7. Lær deg duodji - lag noe fint av skinn, garn og horn.
8. Fiske gjennom et hull i isen.
Avsluttes med et spørrespill om alt du har lært i hele spillet.

System Requirements

    Minimum:
    • OS *: windows XP
    • Processor: PC pentium 333mhz
    • Memory: 64 MB RAM
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graphPlaytime
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...