Tall Trails is a chill exploration / climbing game where you use items as fuel to launch yourself into the air! Traverse a world of towering peaks, ancient ruins, and strange little guys!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyIn Tall Trails, you play as Alp, a golem looking for his purpose in an absurd & beautiful world. On your journey you'll climb mountains, traverse a wide variety of biomes, hunt for treasure, & meet strange little guys!

 • Use items to explore! Store items in your trusty boot & then launch them downwards to send yourself flying up into the air! Every item in the world can be used to move yourself around in fun & surprising ways! • Explore procedurally generated islands! Each biome has been thoughtfully designed to provide new and exciting tools for traversal!
 • Find your purpose! Every golem has a purpose... but not you? What's up with that???
 • Customize your look & build! Find & upgrade powerful badges to increase your platforming abilities to unreasonable levels! Or just focus on collecting hats!
 • Meet strange little guys! This game is literally loaded with strange lil' dudes! Incredible value!

  Wanna get updates on the game or join beta tests? Consider this, bud:

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel or AMD Dual Core at 2.2 GHz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Graphics 5500 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.