Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Vacuum Warrior is a Free to Play incremental idle game. Listen to the crisp crackle of dust and debris entering your vacuum as you vacuum ridiculous amounts of dust. Upgrade your vacuums, idle gains, and robot vacuums, earn achievements, and explore numerous locations in the Vacuum Warrior universe!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (32) - 68% trên 32 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (243) - 76% trên 243 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg06, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access has been chosen for the game as it has reached a playable state, featuring core gameplay and sufficient features. The intention of Early Access is to actively engage the community in shaping development decisions and refining the game before its full release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The duration of the Early Access phase is determined by the feedback and suggestions provided by the community. The objective is to ensure that the game becomes the best possible experience. The full release should be available in June 2024.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“During the early access phase, the goal is to further balance the game, incorporate community suggestions, extend the feature set, and add additional locations to explore.

Ultimately, the direction of the game will be driven by community feedback and suggestions.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is in a playable state with functional core gameplay, many features, and multiple locations to explore. The game has undergone closed beta testing, where the game was polished and some features added.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game is Free to Play, and thus the game is free to download. In-game purchases may be adjusted based on community feedback, but there are no planned price changes tied to transitioning from early access to non-early access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The best place to take part in the conversation and contribute game suggestions is on Discord (https://discord.gg/8JbdqEmMyJ). This approach was very successful during the closed beta and will be used for early access as well.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Vacuum Warrior - Idle Game

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

The crisp crackle of dust and debris entering your vacuum is the sound of Vacuum Warrior. Suck up ridiculous amounts of dust using overpowered industrial vacuums and robots from the comfort of your desk chair. Take on the world of vacuuming today!

Watch the numbers go up in this incremental idle game featuring:

Numerous vacuums


Autonomous vacuuming agents that do the work for you


 • Tons of dust to vacuum
 • Sell your dust for profit
 • Prestige to explode your gains
 • Upgrade your robot vacuums
 • Hire managers to help you
 • Find valuable chests
 • Unlock achievements
 • Unique game mechanics
 • Unlimited fun!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970/AMD Radeon R9 390
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...