Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc BRINK trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg08, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc BRINK trên Steam để có thể chơi.

Mua BRINK: Fallout®/SpecOps Combo Pack

Brink DLC requires the base game to play. Click here to visit the Brink Steam Page.

 

Về nội dung này

Extend your customization options even further with the exclusive Fallout®/SpecOps combo pack. Each pack contains unique apparel, tattoos, weapons and weapon attachments for your in-game character.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:

  • OS: XP(SP3)/Vista/Windows 7
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz or equivalent
  • Memory: 2GB RAM
  • Hard Drive: 8GB of free space
  • Graphics: NVIDIA 8800GS / ATI Radeon HD 2900 Pro or equivalent

  Recommended:

  • OS: XP(SP3)/Vista/Windows 7
  • Processor: Intel Quad Core i5
  • Memory: 3GB RAM
  • Hard Drive: 8GB of free space
  • Graphics: Nvidia GeForce GTX 460 / ATI Radeon™ HD 5850

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...