Join the world’s greatest fellowship of players in the award-winning online re-creation of J. R. R. Tolkien’s legendary Middle-earth.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (110) - 79% trên 110 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (19,065) - 81% trên 19,065 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg06, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi The Lord of the Rings Online™

Chơi miễn phí!
 

Về trò chơi này

In The Lord of the Rings Online™, join the world’s greatest fellowship of players in the faithful online re-creation of J. R. R. Tolkien’s legendary Middle-earth. From the crumbling, shadowed ruins of Weathertop to the ageless, golden wood of Lothlórien, immerse yourself in Middle-earth as you have never seen it before. Visit the peaceful, verdant fields of the Shire, brave the dark depths of the Mines of Moria, and raise a pint at the Prancing Pony in Bree!

Key Features:

 • Explore the Massive World of Middle-earth: Immerse yourself in the award-winning recreation of the beloved fantasy world of J.R.R. Tolkien through renowned locations including the Shire, the Mines of Moria, and Lothlórien.
 • Create & Advance Your Hero: Advance to level 140 with thousands of character customization possibilities. 7 races, 11 classes, 10 professions, 7 vocations, plus over 1,000 titles, skills and traits
 • Solo & Co-op Skirmishes: Dive into instant adventure alongside friends or customizable AI soldiers in exciting, scalable battles!
 • Legendary Items: Design and customize your own legendary weapons of immense power like Bilbo’s Sting or Gandalf’s Glamdring!
 • Play as a Monster: Fight as a servant of Sauron against other players in intense PvMP Combat!
 • Craft Your Own Gear: Farm crops in the fertile fields of the Shire or let your hammer ring in the Dwarven halls Ered Luin.
 • Free Online Play: No monthly fees required.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS *: Windows 7 (64bit recommended for high resolution)
  • Processor: Core 2 Duo / AMD Athlon II or better
  • Memory: 2GB
  • Hard Disk Space: 32GB for high resolution*
   (Allow for additional +3GB for international builds)
  • Video Card: GeForce 7XXX / ATI Radeon HD 3000 series
   with 512MB or more of dedicated video memory
  • DirectX®: 9.0c
  • Internet Connection: Cable or DSL Connection
  Recommended:
  • OS: Windows 10
  • Processor: Core i7 / AMD FX-8100 or better
  • Memory: 4GB minimum
  • Hard Disk Space: 32GB for high resolution
   (Allow for additional +3GB for international builds)
  • Video Card: Nvidia Geforce 8XXX / AMD Radeon HD 6### series or newer with 1GB or more of dedicated video memory
  • DirectX®: 9.0c
  • Internet Connection: Cable or better
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

206 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...