Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc EZ2ON REBOOT : R trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (240) - 97% trên 240 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg06, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc EZ2ON REBOOT : R trên Steam để có thể chơi.

Mua EZ2ON REBOOT : R - O2Jam Collaboration DLC

 

Về nội dung này

EZ2ON REBOOT : R's the first collaboration DLC, "O2Jam" has arrived.
Get instant access to 22 songs in total and DLC exclusive panel skins.

This DLC includes the following contents :

▣ 1. Can You Feel | by Brandy
▣ 2. Like This | by RAVEN
▣ 3. Visual Dream !! | by Brandy
▣ 4. Bride In Dream (꿈속의 신부) | by BeautifulDay
▣ 5. Feel The O2Jam! | by BeautifulDay
▣ 6. Move it on (DJ HD Mix) | by Brandy
▣ 7. Cross Time !! | by Brandy
▣ 8. Beautiful Day | by BeautifulDay
▣ 9. Go Hell (잘가라) | by Red Pulse
▣ 10. Identity part 2 | by SHK
▣ 11. End of Fight | by All.o2SE
▣ 12. Blue Moon | by nao.paradigm
▣ 13. The Power of Light | by MAX
▣ 14. Do You Know? | by HiTaZ
▣ 15. Black Dragon | by Memme
▣ 16. Wing Of The Wind (바람의 날개) | by FE
▣ 17. Start On 〈RED〉 | by nato
▣ 18. The Queen | by M2U
▣ 19. Headless Chicken | by r300k
▣ 20. Unison System | by Memme
▣ 21. The Festival of Ghost (유령의 축제) | by Brandy
▣ 22. Christmas Memories (크리스마스의 기억) | by BeautifulDay

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Core i3-530 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel® UHD Graphics 620 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 35 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịHiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...