The XCOM: Enemy Unknown - Slingshot Pack is Now Available!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (110) - 92% trên 110 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (35,812) - 94% trên 35,812 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg10, 2012
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem toàn bộ sản phẩm XCOM Franchise trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua XCOM: Enemy Unknown

Gói chứa trò chơi này

Mua XCOM: Enemy Unknown + The Bureau: XCOM Declassified

Bao gồm 2 vật phẩm: The Bureau: XCOM Declassified, XCOM: Enemy Unknown

Mua XCOM: Enemy Unknown Complete Pack

Bao gồm 4 vật phẩm: XCOM: Enemy Unknown, XCOM: Enemy Within, XCOM: Enemy Unknown - Elite Soldier Pack, XCOM: Enemy Unknown - Slingshot Pack

 

Đánh giá

“The most engaging and visually stimulating take on turn-based strategy I've ever seen.”
IGN

"A singular achievement that every gamer deserves to experience."
9.5/10 – Game Informer

“Addictive and replayable.”
9/10 – Destructoid

“An amazing, triumphant game right down to its core.” “Outstanding”
5/5 – GameSpy

Về trò chơi này

XCOM: Enemy Unknown will place you in control of a secret paramilitary organization called XCOM. As the XCOM commander, you will defend against a terrifying global alien invasion by managing resources, advancing technologies, and overseeing combat strategies and individual unit tactics.

The original XCOM is widely regarded as one of the best games ever made and has now been re-imagined by the strategy experts at Firaxis Games. XCOM: Enemy Unknown will expand on that legacy with an entirely new invasion story, enemies and technologies to fight aliens and defend Earth.

You will control the fate of the human race through researching alien technologies, creating and managing a fully operational base, planning combat missions and controlling soldier movement in battle.

Key Features

 • Strategy Evolved: XCOM: Enemy Unknown couples tactical turn-based gameplay with incredible action sequences and on-the-ground combat.

 • Strategic Base: Recruit, customize and grow unique soldiers and manage your personnel. Detect and intercept the alien threat as you build and expand your XCOM headquarters.

 • Tactical Combat: Direct soldier squads in turn-based ground battles and deploy air units such as the Interceptor and Skyranger.

 • Worldwide Threat: Combat spans the globe as the XCOM team engages in over 70 unique missions, interacting and negotiating with governments around the world.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS *:Windows Vista
  • Processor:2 GHz Dual Core
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA GeForce 8600 GT / ATI Radeon HD 2600 XT or greater
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:20 GB HD space
  • Sound:DirectX Compatible
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:Initial installation requires one-time internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Visual C++ 2008 Redistributable, DirectX and Microsoft .NET 4.
  Recommended:
  • OS *:Windows 7
  • Processor:2 GHz Dual Core (Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz)
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:NVIDIA GeForce 9000 series / ATI Radeon HD 3000 series or greater
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:20 GB HD space
  • Sound:DirectX Compatible
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:Initial installation requires one-time internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Visual C++ 2008 Redistributable, DirectX and Microsoft .NET 4.
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 14.04 (64 bit required)
  • Processor: 2GHz
  • Memory: 4GB Memory
  • Graphics: 512MB*
  • Hard Drive:16GB HD space
  • Other Requirements: Nvidia 600 series+, AMD 6000 series+, Intel Iris Pro.
  • IMPORTANT: Requires 64bit OS to play.
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 14.04 (64 bit required)
  • Processor: 3 GHz
  • Memory: 8GB Memory
  • Graphics: 1GB*
  • Hard Drive: 16GB HD space
  • Other Requirements: Nvidia 700 series+, AMD 6000 series+
  • IMPORTANT: Requires 64bit OS to play.

Xem thêm từ XCOM Franchise

Thẩm định viên nói gì

1,251 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...