Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Shadow Era is the full scale, cross-platform collectible trading card game that you've been looking for, with the most generous free to play system out there! Enjoy the amazing dark fantasy artwork in a card game where strategy is most important.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (30) - 70% trên 30 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg04, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Shadow Era

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Shadow Era is the full scale, cross-platform collectible trading card game that you've been looking for, with the most generous free to play system out there!

Start your campaign by choosing your Human Hero, and get a free starter deck. Battle with AI opponents or other players in realtime pvp to earn more cards. Your progress and cards will be saved on the server and can be accessed from any device! You must decide which strategy to use as you build your deck, in one of the most balanced card games out there!


"A fantastic representation of what freemium games should be." - Touch Arcade

"Shadow Era is a must-download for fans of CCGs." - TUAW

"Shadow Era is a deep CCG that's easy to pick up, but nearly impossible to put down." - Slide To Play (4/4)

"Shadow Era proves that digital TCG's can be just as fun as their real world counterparts." - Gamezebo


FEATURES

- Many new cards in the Lost Lands expansion, bringing the total to more than 800 cards
- Amazing dark fantasy card art that is sure to wow you, even rivals the top trading card games!
- View games in progress or replays to learn new strategies
- Free to play Meltdown game mode with great weekly prizes
- Cross-platform multiplayer pvp battles
- Fantastic 3d graphics and special effects
- Amazing custom soundtrack
- Completely free to play! No "pay to win" here!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Minimum resolution 1024x768

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...