Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc AMID EVIL trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (12) - 100% trên 12 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (428) - 96% trên 428 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise New Blood Interactive trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc AMID EVIL trên Steam để có thể chơi.

Mua AMID EVIL - The Black Labyrinth

Mua AMID EVIL - CHAMPION EDITION BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: AMID EVIL, AMID EVIL - The Black Labyrinth, AMID EVIL - Official Soundtrack, AMID EVIL - The Black Labyrinth - Official Soundtrack

-20%
$41.56
 

Về nội dung này

The Black Labyrinth is an ‘expansion pack’ style DLC for AMID EVIL.A full prequel involving the journey to and the trial of the Black Labyrinth itself!

Defeat the keeper of the legendary “Axe of the Black Labyrinth” which will bestow the title of ‘CHAMPION’ upon anyone that can retrieve it.Once upon an age there was a wandering warrior.

A hero who sought out any challenge, big or small

Fueled purely by the desire for good to forever triumph… over evil.Yet one thing has always eluded this wanderer…

They say that he who can best The Black Labyrinth - a place of trials and battles unimaginable - and raise The Axe within… shall become…

CHAMPION OF THE ANCIENTS

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 64-bit or later
  • Bộ xử lý: Quad Core 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 470 / AMD Radeon 6870 HD
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: A Dank One
  • Ghi chú thêm: If you're unsure that your system meets the minimum requirements, please try the demo first!
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Quad Core 3.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: A Really Dank One
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ New Blood Interactive

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịHiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải đánh giá...