Take to the court and match up against your opponent in physically and mentally challenging beach volleyball!
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 93% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg12, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Retired Men's Nude Beach Volleyball League

 

Đánh giá

“A surprisingly heartfelt combination of sports and self-awareness, and how we find life as we age”
Side Questing

“What @SodaDrinkerPro has created here is something to behold. Retired Men’s Nude Beach Volleyball League is a silly game with a title I love to tell people, but it’s also a very touching and human story just beneath the surface.”
Dorkadia

“Retired Men’s Nude Beach Volleyball League is, essentially, what is says on the tin. You’ll play as Len, an older gentleman enrolled in a nude beach volleyball league specifically for older gentlemen.”
Polygon

Về trò chơi này

Years ago I would play volleyball quite a bit, I never knew it would lead to this.

Julias I really hope you get a chance to give this a try. I would love to know what you think. I hope you are well.
May encouraged me to publish this here, she's helped me so much lately.

I hope you enjoy the game.

-LenTake to the court and match up against your opponent in physically and mentally challenging beach volleyball!

Retired Men's Nude Beach Volleyball is a single-player narrative-based volleyball game set in beautiful locations across Massachusetts. Join the league and play as Len Rizzo as he navigates the later part of life one serve at a time.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

There is pixelated imagery of elderly men's bottoms. While the title of the game does contain the word "nude" there is no frontal male genitalia contained in the game and there is nothing sexual in the game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: OS: Windows 7 and up.
  • Bộ xử lý: Processor: Intel Core i5-3330 3.0 GHz, AMD FX-8300 3.3 GHz.
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760, Radeon R9 270. DirectX: Version 11
  • Lưu trữ: 980 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...