Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A thrilling and immersive real-time strategy game. Experience one of the most tumultuous periods in European history, using your strategic skills to navigate the complex political landscape of the time and making key decisions that will determine the war's outcome.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to raise funds for continued development of the game and involve the community in testing and improving the product. Any progress in development is contingent upon decent sales and community feedback.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Contingent upon sales and community feedback.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We have a total of 11 chapters planned for the full game. We will start with 4 in Early Access and take it from there.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is in late Alpha stage and we are releasing to gather feedback and raise funds for continued development”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We are releasing at 10% of the planned full release price in Early Access. If we make it to a full release you will get access to it for no additional cost.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will help us in testing and improving the product and supporting us towards a full release.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

1630 - The Thirty Years' War is a thrilling and immersive real-time strategy game that allows players to step into the shoes of a commander during one of the most tumultuous periods in European history. The game is set during the Thirty Years' War, a devastating conflict that lasted from 1618 to 1648 and involved most of the major powers of Europe. You must use your strategic skills to navigate the complex political landscape of the time and make key decisions that will determine the war's outcome.

The game features historically accurate armies and battlefields, as well as a range of different unit types and abilities that players can use to their advantage. You play as either of the major factions of the time, the Holy Roman Empire, or the Swedish Empire, and attempt to lead their forces to victory.
Whether you are a history buff or just a fan of strategy games, 1630 - The Thirty Years' War is sure to provide hours of entertainment and challenge.


Experience this major conflict in European history, set within the Holy Roman Empire. Explore the beautiful landscapes and cities of Germany and Austria in varying light and weather conditions.
Experience key battles and make strategic decisions that impact the outcome of the historical campaign. Side missions within the main campaign give a view into the culture, society, morality and strife of the general populace.
Lead your soldiers in battles, using infantry armed with pikes and muskets, cannons for destroying enemy fortifications and cavalry for chasing down retreating enemy troops.
Organize your armies with different units, each with its own strengths and weaknesses. Units cost gold to hire, consumes food regularly. You must live off the land and maintain ample stores of supply for your army.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit processor and operating system
  • Bộ xử lý: Windows 10, 11 (64 bit)
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit processor and operating system
  • Bộ xử lý: Windows 10, 11 (64 bit)
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.