You wakes up in an old castle and cannot even remember your name. What is the year now? What kind of place is it? How to get home? There are so many questions, the answers to which can only be found by solving the many cunning mysteries of this mysterious place...
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The game is under development. We'd love to hear from fans of the genre, testers and reviewers.
We are planning to add more scenes and events that enhance the somber and eerie atmosphere of the old castle. We also are planning to expand the storyline.
Your feedback and wishes will become the foundation for the expanded story of Losted”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We plan for the game to be in Early Access for about a year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full version, work on artificial intelligence will be completed, bugs fixed and performance improved, in the features of old systems.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“We rate it as alpha version. The lion's share of the mechanics has already been completed, but some require improvement. Current version allows you complete some quests, use items, interact with physichs objects and to run and hide from AI.
For more info you can check "About this" section.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We do not plan to change the price yet, but we leave this possibility if we need more funds to complete the game in the best quality.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We would like to hear from the community about our product and improve it. We are open to comments and improvements from the community.

Let us know what you think - http://losted.gameportal.co
Đọc thêm
Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm GAMEPORTAL.CO trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Losted Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyYour mind is a mess and only a feeling of being hunted remains. You must escape.

Losted is a first person survival horror. A game about immersion, discovery and living through a nightmare. An experience that will chill you to the core.

Explore...
Losted puts you in a desolate castle, barely remembering anything about your past. Exploring the eerie pathways, you must also take part of troubled memories. The horror does not only come from the outside, but from the inside as well. A disturbing odyssey into the dark corners of the human mind awaits.

Experience...
By using a fully physically simulated world, cutting edge 3D graphics and a dynamic sound system, the game pulls no punches when trying to immerse you.

Survive...
Losted throws you headfirst into a dangerous world where danger can lurk behind every corner. Your only means of defense are hiding, running or using your wits.

What's waiting for you:
Classic Survival Horror gameplay
Multiple Enemies
Adventures
Crafting Items
Gathering Resources
Puzzle
Tasks
Collecting items

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game may contain content that is not suitable for all ages or for viewing at work: Scenes of violence or violence, Adult content

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel core I7 2600k
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1060 3gb
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR, Oculus PC, or OpenXR
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel core I7 4770k
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ GAMEPORTAL.CO

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.