In this surreal press turn-based JRPG, you will take on a variety of strange creatures based on printmaking materials. As the Monitor, you must gather strength and find your friends, Bad Girl, Miss Gun, and Mr. Woodcut. In this non-linear story, do your best to defeat the 4 bosses!
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 94% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg07, 2021
Nhà phát triển:
CAM
Nhà phát hành:
CAM

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua COPPER ODYSSEY

 

Về trò chơi này

In this game, you will be playing as Monitor, and you will have the option to get your friends, Bad Girl, Mr. Woodcut, and Miss Gun to help you out.


There are 4 bosses you need to beat, and they are hidden throughout rooms in the Print Studio! Please kick them out. The combat is standard Turn Based Combat using the Press Turn System. You will excel at crafts and skill by using a variety of your CRAFTS.
There are many small and silly routes to get what you want and do what you need. As long as you are strong and respect the craft, you will be winning the game. Welcome to the game.

The soundtrack for this game is done by Lintilion, and you can get the soundtrack here: https://homieboon.bandcamp.com/album/copper-odyssey-ost

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Bộ nhớ: 328 MB RAM
  • Đồ họa: 1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...