Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Dark Threads is an immersive, interactive VR story experience. Wake up confused in a futuristic penthouse, greeted by Rhea and Dom, your holographic assistants. Begin to recover your memory by exploring your environment and discovering clues as to your identity.
Đánh giá chung:
Trái chiều (23) - 65% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg08, 2021
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chỉ VR

Mua Dark Threads

 

Về trò chơi này

In this sci-fi VR experience, your personal AI avatar, Dom (portrayed by actor Dominic Monaghan) and Rhea, your holographic assistant will help you uncover the reason behind your memory loss. The line between real and virtual becomes blurred as you discover potential clues which may lead you closer to the truth or further down a rabbit hole. The futuristic penthouse you find yourself in, holds mysteries that may reveal the very reason you woke up there. Will you unravel its greater purpose?

Dark Threads is produced by Cream Digital Inc., with the participation of Canada Media Fund and Ontario Creates.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý:  Six Core 4 Ghz +
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR or Oculus PC. Standing or Room Scale
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 bit
  • Bộ xử lý: Eight Core 4 Ghz +
  • Bộ nhớ: 16 MB RAM
  • Đồ họa: GTX 2080
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...