Cửa hàng điểm Tin tức Labs
In a future not too far away, humans are finally able to harvest food on alien planets. Embark on a new journey with your team of robots called Beebop 179. Build and manage a hydroponic farm, grow delicious plants and survive the mysterious challenges of outer space.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (49) - 73% trên 49 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg10, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Roboplant Demo

Mua Roboplant

Mua Roboplant & Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Roboplant, Roboplant Soundtrack

-5%
$12.33
 

Về trò chơi này

In a future not too far away, humans have finally conquered other galaxies. They are now searching for lands where to place their highly efficient hydroponic farms and grow food.
Embark on a new journey with your team of robots called Beebop 179. Build and manage a new factory, grow delicious plants and survive the mysterious challenges of the planet you chose.

🚀 BUILD YOUR SPACE BASE 🪐

You have landed on a new planet and it is time to build your factory piece by piece. Set up rooms and corridors and add hydroponic machines, lab equipment and decorations to give life to your settlement and start your business.

🌱 GROW PLANTS 🍓

From fresh green lettuce to sweet blue melons: choose if you want to grow native plants from Earth or explore alien alternatives. Be careful though, it is important to create the right conditions for them to grow.

⚙️ TAKE CARE OF YOUR FACTORY AND ROBOTS 🤖
If you want to expand your establishment, you need to plan your actions carefully. Learn how hydroponic machines work, sell your products to make money and increase production. Lastly, don't forget about the well-being of your robots: create a space for them to relax, socialize and recharge their batteries.So, there you have it. Are you ready for a new adventure in outer space?

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i3-3220, AMD FX 6300 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 650 equivalent or better
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: SYSTEM REQUIREMENTS WILL BE UPDATED BEFORE RELEASE
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: AMD or Intel, 4 GHz (AMD Ryzen 5 3600, Intel i5 8600)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD/NVIDIA dedicated GPU, 4GB dedicated VRAM (Radeon RX 580, Geforce GTX 1080)
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: SYSTEM REQUIREMENTS WILL BE UPDATED BEFORE RELEASE
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux
  • Bộ xử lý: Intel® i3-3220, AMD FX 6300 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 650 equivalent or better
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Linux
  • Bộ xử lý: AMD or Intel, 4 GHz (AMD Ryzen 5 3600, Intel i5 8600)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD/NVIDIA dedicated GPU, 4GB dedicated VRAM (Radeon RX 580, Geforce GTX 1080)
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...