It's the first ever chess battle royale for 32 players! Prove yourself battle after battle in one giant game of chess unlike anything you've played before.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (29) - 79% trên 29 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg05, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Chess 432

 

Về trò chơi này

What Is This?

It's the first ever chess battle royale for 32 players! Prove yourself battle after battle in one giant game of chess unlike anything you've played before.


How It Works

 • Defeat all your current opponents
 • Gain their pieces and then some
 • Start preparing for your next battle
 • Invade and start over

The Same Rules in a Whole New Context

Defend your king from all sides on an infinitely wrapping board. Think twice before sacrificing that knight and have a look around for potential invaders. Every move you make counts.


Get Better With Every Game

Come up with new strategies and improve your skills to stay ahead of the competition. Play fast using premoves and gain some time so you can slow it down when you need to. Work with your opponents to defeat a stronger invader. With 32 players competing for the crown, do you have what it takes to come out on top?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or newer (64bit)
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...