Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Clownfield 2042 is an FPS where you take a role of a no-clown, equipped with enough arsenal to fight anyone ahead and win the front. After 2022 crypto-crash caused by NFT's, majority of nations collapsed and a union of "No-Clowns" has been formed. You are one of them, arm up and get ready for war.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (42) - 76% trên 42 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,393) - 85% trên 3,393 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg12, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Clownfield 2042

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 11 Tháng 10

-20%
$0.99
$0.79
 

Đánh giá

“Runs amazing on current gen RTX card at 200 FPS in 4K”
10 – JackLies

“The best Clownfare experience ever made”
9.9 – ING

“The next big thing is here and this is it”
9.5 – MetaSomething

Về trò chơi này

ClownZ Update is now available!
Clownfield 2042 is an FPS where you take a role of unique soldier, equipped with enough arsenal to fight anyone ahead and win the front.
After 2022 crypto-crash caused by NFT's, majority of nations collapsed and a union of "No-Clowns" has been formed. You are one of them, arm up and get ready for war.


ALL OUT CLOWNFARE MULTIPLAYER


The next generation of fan favorites All Out Clownfare is here. Experience the most intense fight against real players and highly skilled artificial intelligence with a big variety of arsenal and gorgeous maps. Choose a side or be a lone wolf, the choice is yours. Currently available in 4 game modes (DM, TDM, Domination & Gun Game) with 11 maps, three factions (US, Russia and No-Clowns) and 6 skins per faction.

HOVERCRAFT ZONE


Why play the game like its meant to be played when you can hop into hovercraft and slay all your enemies? Disrupt the game physics, break the rules of gameplay and enjoy the broken and unoptimized experience ever.

CLOWNFIELD GATEWAY


Ever dreamed about a gateway where you can be just by yourself? Look no further, our classic gateway mode is making to Clownfield 2042! Set the single player experience to whatever you want it to be, turn the mediocre weather on with ultra-4k-high-poly-big-boom-over-realistc Tornado. Trust me, you (won't) be disappointed.

CLOWNFIELD'S FEATURES


 • All Out Clownfare Multiplayer
 • Broken Hovercrafts
 • Scoreboard
 • Voice Chat
 • Text Chat
 • Loadout System
 • OP Shotgun
 • Ear Piercing Flashbangs
 • And much more!

And bugs, per usual, plenty of bugs. We'll let you enjoy them as is; and instead of fixing them, we'll just release some new skins.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

General mature content that shows an act of war but without explicit images or graphics.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 4 Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 8 Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 4 GB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...