Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A superfast 3D third-person cartoon racing game where you run as one of 19 unique rabbits in 4 beautiful settings and 8 complex levels in singleplayer high score- or time trial-mode, or even in LAN multiplayer versus other players cross-platform on Windows, Linux and Android.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
30 Thg03, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Robin: Race! Demo

FREE DEMO

Mua Robin: Race!

 

Về trò chơi này

Run for your life - and for glory!

A superfast 3D third-person cartoon racing game where you run as one of 19 unique rabbits in 4 beautiful settings and 8 complex levels in singleplayer high score- or time trial-mode, or even in LAN multiplayer versus other players cross-platform on Windows, Linux and Android.

Features:
- 19 unique, colorful rabbits
- 8 individually handcrafted racing track levels
- 4 unique environmental settings
- 3 game modes: high score, time trial, time trial multiplayer
- 4 difficulties
- 4 different input methods: keyboard, gamepad, touch, and motion/accelerometer
- super fast-paced fun gameplay
- relaxing AND exciting, depending on your personal playstyle and goals
- individual player profiles with name, appearance, and XP gathered throughout plays
- extensive high score leaderboard (local) for endless self-improvement + replay-ability
- singleplayer and LAN multiplayer
- cross-platform play on Windows, Linux, Android
- Windows and Linux versions included
- graphics settings options to support low- and highend computers equally well

New in Version v1.01:
- Added 4 all new rabbits!!
- Added OpenGL fallback for Windows!
- Added Robin splash screen on startup instead of default!
- Added displaying host IP address in lobby room!
- Added same-version-check for network play!
- Improved demo version call to action dialogs + links!
- Fixed time warning sound: correctly disabled when sounds disabled!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2GHz or comparable
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 760 or comparable
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 3GHz or comparable
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 1070 or comparable
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Current Ubuntu or comparable
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2GHz or comparable
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 760 or comparable
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Current Ubuntu or comparable
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 3GHz or comparable
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 1070 or comparable
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...