Take part in a thrilling new adventure in the world of Ashan with the Hammers of Fate expansion. Discover uncharted territories and experience new ways of playing Heroes of Might & Magic V. Introducing a brand-new Dwarves faction, made up of heroic warriors and rune magic adepts who stalk the deepest mountains and most hostile regions of...
Đánh giá chung:
Rất tích cực (119) - 82% trên 119 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg11, 2006
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Requires the Steam version of Heroes of Might & Magic V to run.
Chú ý: The online multiplayer services for this title are shut down but single-player features will remain available. Any in-game News and player stats services will be shut down.

For more info, check out the Ubisoft forums

Mua Heroes of Might and Magic® V: Hammers of Fate

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 27 Tháng 1

-75%
$9.99
$2.49
 

Về trò chơi này

Take part in a thrilling new adventure in the world of Ashan with the Hammers of Fate expansion. Discover uncharted territories and experience new ways of playing Heroes of Might & Magic V.

 • Introducing a brand-new Dwarves faction, made up of heroic warriors and rune magic adepts who stalk the deepest mountains and most hostile regions of the North.
 • Featuring 15 new missions, new heroes, and improved cut-scenes.
 • Includes new spells and abilities, 5 new single-player maps, 10 new multiplayer maps, new buildings, new artifacts, and new neutral creatures.
 • Thanks to new features such as Caravans and a random map generator, you will enjoy an even smoother experience and unlimited replayability. In addition, the simultaneous turn feature will speed up your online games.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:

  • Supported OS: Windows 2000/XP only
  • Processor: Pentium 4 or AMD Athlon 1.5 GHz
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: DirectX 9 compliant w/ 64MB RAM
  • DirectX Version: DirectX 9.0 or higher
  • Sound: Direct X 9.0 compliant
  • Hard Drive: 2+ GB free hard disk space
  • Multiplayer: 64 Kbps upstream broadband
  • *Supported Video Cards at Time of Release: Nvidia GeForce 3/4/FX/6 series (GeForce 4 MX not supported), ATI Radeon 8500/9000/X series,Matrox Parhelia
  • Laptop versions of these chipsets may work but are not supported. These chipsets are currently the only ones that will run this game.

  Recommended:

  • Supported OS: Windows 2000/XP only
  • Processor: Pentium 4 or AMD Athlon 2.4 GHz
  • Memory: 1 GB
  • Graphics: DirectX 9 compliant w/ 128MB RAM
  • DirectX Version: DirectX 9.0 or higher
  • Sound: Direct X 9.0 compliant
  • Hard Drive: 2+ GB free hard disk space
  • Multiplayer: 64 Kbps upstream broadband
  • *Supported Video Cards at Time of Release: Nvidia GeForce 3/4/FX/6 series (GeForce 4 MX not supported), ATI Radeon 8500/9000/X series,Matrox Parhelia
  • Laptop versions of these chipsets may work but are not supported. These chipsets are currently the only ones that will run this game.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...