Three dudes in their twenties, they shared a goal, they shared a dream, ♫ To make Flash gaaames ♫ RIP Flash 1996-2020
Đánh giá chung:
Rất tích cực (82) - 97% trên 82 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg02, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Berzerk Flashback

 

Về trò chơi này

Welcome to Berzerk Flashback*, an anthology of pretty much all the Flash games we still have the source code for.


You can now play your favorite Berzerk time wasters from a decade ago, Berzerk Ball, Sands of the Coliseum, Frantic Frigates, Gunbot, you name it! All safe from the grasp of whoever is trying to take Flash games away from us.

We freed all the games from their microtransactions and ads, only pure, innocent games here, well, as innocent as games about war, gladiators, all around violence and eating animal proteins can be. • Mechanical commando
 • Hero's Arms
 • Swordless Ninja
 • Trap Master
 • Mechanical Commando 2
 • Homerun in Berzerk Land
 • The Breach
 • Gunbot
 • Frantic Frigates
 • Delivery Man
 • Rocket Santa
 • Nuclear Justice 2084
 • Sands of the Coliseum
 • Rocket Santa 2
 • Berzerk Ball 2
 • The Peacekeeper
 • BattleCry
 • Sky Quest • Also included is a bunch of sideprojects and unreleased lolities, like I dunno, the Just Shapes & Beats prototype and Frantic Frigates 2.


Hope these little time capsules of a simpler time bring you as much joy as they did back then!*Get it... Flashback... because like... it's flash games... that we're bringing back... f l a s h b a c k

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Yo, this compilation contains basically nearly every single game we've made since 2008, that means it's a whole hodge podge of whatever; you got cursing clowns on a trampoline, mechs shooting at fictional terrorists, a sentient boat killing wooden sharks, shirtless gladiators engaging in weaponized combat, blood coming out of things that should not bleed, explosions coming of things that should not explode, references to the consumption of meat substances, I think someone dropped an F bomb somewhere in there too.

Also, to top it all off, most of these games came from over a decade ago, the 2000s were a different time, man. So yeah, we are well aware that some subject matter may or may not be kosher in this current social context; tbh it probably wasn't back then either.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: 420MHZ
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: mild
  • Lưu trữ: 420 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7, in color
  • Bộ xử lý: 420MHZ
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: milder
  • Lưu trữ: 690 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...