Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Oakenfold is a tactical turn twist strategy. The mission: escape planet Earth. You'll have to uniquely modify your abilities and even bend time itself to protect your fuel-packed crates against the roguelike attacks. Difficult, deep and rewarding. But always remember: every.. move.. matters..
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
31 Thg10, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 31 Tháng 10

Trò chơi dự kiến được mở khóa sau khoảng 9 tháng

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước

Tham gia Oakenfold Playtest

Yêu cầu truy cập và bạn sẽ được báo khi nhà phát triển sẵn sàng cho nhiều người tham gia hơn.
 

Về trò chơi này

Features

 • Procedurally generated for endless replayability
 • Turn based with real-time elements
 • Undo/redo game state mechanic
 • Roguelike
 • Weekly seeded leaderboard
 • Multiple mind boggling difficulties
 • Multiple starting characters
 • Uniquely customizable abilities
 • Permadeath
 • Originally composed soundtrack

Time-warping solutions

Your trusty TimeScrubber™ enables you to travel back and forth in time. Encountered a seemingly hopeless situation? Rush to your Equipping station, synthesize a new upgrade, reverse time and protect yourself with your new capabilities.

Global leaderboards

With every step you take affecting your final score, can you proof you are the ultimate min-max-master? Note to the competitive players: not for the faint of heart.

Alpha

Oakenfold is in early development. Any playtesters would be greatly appreciated. If you'd like a freep playtesting key, please join the Oakenfold Discord server.

Lore

Around the end of the 21st century planet Earth started revolting against the human virus plaguing her vast body. New species emerged to facilitate the cleansing. Mutations and giant biocides. Nature's own autoimmune system. Now there is only a handful of us left. Our only option is to escape. If only we can reach Oakenfold...

Escape or perish

It is vital that you defend your fuel packed crates. They contain the fuel to power up Oakenfold's engines. No crates means no escape. And without escape, the guarantee of humanity's extinction.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
  • Bộ xử lý: 1.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB VRAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.