Cửa hàng điểm Tin tức Labs
This is a completely free, volunteer made, multiplayer, satirical parody of common thematic elements found in American broadcast television serieses (yes that's actually a word)
Đánh giá
Đánh giá chung:
Rất tích cực (557) - 89% trên 557 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (89% trên 557) Trước nay
Ngày phát hành:
9 Thg01, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi 6 Seasons and a Game

Miễn phí
 

Về trò chơi này

We finally found a way to make paintball cool again!

Welcome to 6 Seasons and a Game!

This is a completely free, volunteer made, multiplayer, satirical parody of common thematic elements found in American broadcast television serieses (yes that's actually a word.) In this game you'll find fast paced classic arena shooter gameplay, bright colors, tons of Easter eggs. and lots of meta references. The early access version of this game will feature a classic style 8v8 map of unique characters being challenged to a paintball match by their evil doppledeaners.

The purpose of this project is for aspiring game developers to come together as a community to gain experience and to meet different people. We hope you enjoy joining us on this journey and support the continual addition of special and unique game modes. As long as there is interest in this projects continuation and volunteers to make it happen we will strive to improve this project to make it a unique and fun gaming experience for you to enjoy.

Remember! This is a team of volunteers with limited experience in game development and this is still a very early access version. That being said, if you run into something that you think is a bug, it's actually a feature we put in to make this game unique!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core2Duo 1.6GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD5870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 950 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...